1 2 3 4 5 6

Rezervácia

Vykonať rezerváciu
booking.com

Rezervácia izieb je najlepšia v časovom predstihu pred Vaším plánovaným termínom. Rezervácia je platná len písomnou formou, cez email, fax, poštou alebo cez portál booking.com. Výnimky sú výhradným právom prevádzky penziónu. .

Check In: od 14:00-19:00 hod /len po dohovore aj v dopoludňajších a nočných hodinách/
Check Out: do 10:00 hod


V prípade rezervácie ubytovania, je táto platná do 20,00 hod. Po tomto čase si vyhradzujeme právo poskytnúť zarezervovanú izbu inému zákazníkovi. Ubytovanie mimo uvedených hodín kedykoľvek na t. č. :
+421 903 765 212